LIDI TRUCK

บริการขนส่งของ พัสดุ สินค้าทางรถ ไปต่างประเทศ

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยก้าวไกลในระดับภูมิภาค เพิ่มขีดจำกัดให้ท่านมีประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน + จีนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยบริการขนส่งสินค้า และพัสดุ E-Commerce ทางรถไปต่างประเทศผ่านชายแดนทั้งทางเหนือ ตะวันออก และใต้ ของประเทศไทยไปยัง ประเทศ จีน มาเลเซีย เวียดนาม พม่า(เมียนมาร์) และกัมพูชา(เขมร)

ด้วยต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยที่ถูกกว่าทางเครื่องบินอย่างมาก และเป็นอัตราค่าบริการขนส่งสุทธิที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกอย่าง พร้อมรวมเคลียร์ภาษีนำเข้าประเทศปลายทางนั้นๆแล้ว และยังสามารถส่งสินค้า พัสดุ ได้หลากหลายประเภทมากกว่าทางเครื่องบิน ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ขนส่งของทุกขนาด ตั้งแต่พัสดุชิ้นเล็กไปจนถึงสินค้ามีน้ำหนัก ขนาดใหญ่ จำนวนมาก อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนเอกสารในการส่งสินค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น FDA ในกลุ่มสินค้า อาหารแห้ง ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง หรือ MSDS ในจำพวกสินค้าสารเคมีทั้งชนิดผง หรือของเหลว เป็นต้น

มากไปกว่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นบริการขนส่งถึงที่ Door to Door Service รับประกันความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจตลอดการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้รับปลายทางผ่านเครือข่าย LIDI express ลิตี้เอ็กซ์เพรส

รวดเร็ว!

ใช้เวลาขนส่งตั้งแต่ 2 – 3 วัน จนถึง 2 – 3 สัปดาห์ แล้วแต่ประเทศ

ประหยัด!

อัตราค่าบริการขนส่งสุทธิ รวมเคลียร์ภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

สะดวก!

บริการส่งถึงที่ Door to Door Service

ง่ายๆ!

ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ขนส่งของทุกขนาด ตั้งแต่พัสดุชิ้นเล็กไปจนถึงสินค้ามีน้ำหนัก ขนาดใหญ่ จำนวนมาก

เพิ่มโอกาส!

ลดขั้นตอนเอกสารการส่งสินค้าในหลายประเภท จึงสามารถส่งสินค้า พัสดุ ได้หลากหลายชนิดมากกว่าทางเครื่องบิน

หายห่วง!

รับประกันความปลอดภัย มั่นใจตลอดการขนส่ง

ประเทศที่ให้บริการ ส่งสินค้าทางรถ