ลิดี้ (LIDI) : ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ประหยัด-มั่นใจ
ส่งของ ส่งด่วน ไปประเทศเวียดนาม … LiDi Express

บริการขนส่งของ พัสดุ สินค้าไปเวียดนาม (ทางรถ)

รวดเร็ว : ใช้เวลาขนส่ง 7 – 10 วัน และ 10 – 15 วันในเขตพื้นที่ห่างไกล
ประหยัด : เป็นอัตราค่าบริการขนส่งสุทธิ รวมภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
สะดวก : บริการส่งถึงที่ Door to Door Service
ง่ายๆ : ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ขนส่งของทุกขนาด ตั้งแต่พัสดุชิ้นเล็กไปจนถึงสินค้ามีน้ำหนัก ขนาดใหญ่ จำนวนมาก
เพิ่มโอกาส : ลดขั้นตอนเอกสารการส่งสินค้าในหลายประเภท จึงสามารถส่งสินค้า พัสดุ ได้หลากหลายชนิดมากกว่าทางเครื่องบิน
หายห่วง : รับประกันความปลอดภัย มั่นใจตลอดการขนส่ง

บริการรับสินค้าถึงที่

ทั่วกรุงเทพฯ, เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริการจัดทำเอกสารส่งออก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้ง Invoice และ Packing List

บริการประกันภัยสินค้า

  • สามารถทำประกันภัยสินค้าเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้า โดยมีอัตราเบี้ยประกัน 2.5% ของมูลค่าสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
  • การเคลมสินค้าในกรณีสูญหาย หรือเสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันที่สินค้าไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว
  • หากสินค้าเสียหายจากการขนส่ง ต้องแสดงรูปภาพของสภาพสินค้าที่เสียหายในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง