คำนวณค่าบริการขนส่ง

*หมายเหตุ: South China มี 3 จุดคือ Guangdong, Guangxi และ Hainan
*หมายเหตุ: ผลการคำนวณ เป็นราคาโดยประมาณเบื้องต้น

ระยะเวลาขนส่ง

South/Non-South China : 2-3 วันทำการ
Hongkong-Macau : 2 วันทำการ
Singapore : 3 วันทำการ
Malaysia : 3 วันทำการ
Taiwan : 3 วันทำการ
Vietnam : 3 วันทำการ
South Korea : 3 วันทำการ
Japan : 3 วันทำการ
Myanmar : 2 วันทำการ

Total฿

วิธีการคำนวณค่าขนส่ง

LiDi Express คำนวณค่าขนส่งตามน้ำหนักของพัสดุที่ต้องการจะส่ง โดยนำมาเปรียบเทียบระหว่าง

– น้ำหนักที่ชั่งได้จริง (กิโลกรัม)
– น้ำหนักตามปริมาตร (กิโลกรัม) = (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง [เซนติเมตร])/5,000

และเลือกใช้น้ำหนักที่มากกว่ามาคิดอัตราค่าบริการ

เช่น ส่งพัสดุ ที่น้ำหนักชั่งได้จริง 20 กิโลกรัม
ขนาด (50 x 50 x 50)/5,000 = 25 กิโลกรัม
ก็จะเลือกใช้น้ำหนักตามปริมาตร 25 กิโลกรัมในการคิดค่าบริการขนส่ง
—————————————————

ค่าบริการของ LiDi Express
1. เราไม่คิดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
2. เราไม่คิดค่าธรรมเนียมจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล
3. เราไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งสินค้า Over Size และ Over
4. คำนวณค่าบริการโดยคิดจากขนาด (Volumetric Weight) ช่วยให้ประหยัดน้ำหนักลง 20%