ลิดี้ (LIDI) : ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ประหยัด-มั่นใจ
ส่งของ ส่งด่วน ไปประเทศ สปป.ลาว … LiDi Express

บริการขนส่งของ พัสดุ สินค้าไปลาว

รวดเร็ว : ใช้เวลาขนส่ง 1-2 วันจากหนองคาย, 2-3 วันจากกรุงเทพฯ และ 3-5 วันไปยังพื้นที่ห่างไกล
ราคาถูก : เป็นอัตราค่าบริการขนส่งสุทธิ จากกรุงเทพฯไปลาว รวมภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
Door to Door : บริการส่งถึงที่ Door to Door Service เครือข่ายครอบคลุมทุกแขวงทั่วประเทศลาว
ไม่จำกัด : ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ขนส่งของทุกขนาด ตั้งแต่พัสดุรายชิ้นไปจนถึงสินค้ามีน้ำหนัก ขนาดใหญ่ จำนวนมาก
ง่ายๆ : เคลียร์ทุกงานเอกสารศุลกากร ส่งสินค้าได้หลายประเภททั้ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม อะไหล่ เครื่องจักร และอื่นๆ
หายห่วง : รับประกันความปลอดภัย มั่นใจตลอดการขนส่ง ถึงชัวร์ 100%

หมายเหตุ :

*Standard เป็นค่าบริการขนส่งสินค้าทั่วไป จากกรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์
*Plus เป็นค่าบริการขนส่งสินค้าทั่วไป จากกรุงเทพฯ-ต่างแขวงทั่วประเทศลาว
*ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ระยะเวลาการจัดส่งนับจากต้นทางกรุงเทพฯไม่รวมระยะเวลาพิธีการศุลกากร
*พัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 350 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) หรือน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม/กล่อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
*อัตราค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคระบาด โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

บริการรับสินค้าถึงที่

ทั่วกรุงเทพฯ, เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริการจัดทำเอกสารส่งออก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้ง Invoice และ Packing List

บริการประกันภัยสินค้า

  • สามารถทำประกันภัยสินค้าเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้า โดยมีอัตราเบี้ยประกัน 2.5% ของมูลค่าสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
  • การเคลมสินค้าในกรณีสูญหาย หรือเสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันที่สินค้าไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว
  • หากสินค้าเสียหายจากการขนส่ง ต้องแสดงรูปภาพของสภาพสินค้าที่เสียหายในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง