กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้

1. เมือง และประเทศปลายทาง
2. รายการ และจำนวนสินค้า
3. ขนาด ก x ย x ส (ซม.) และน้ำหนัก (กก.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่ง

1. มูลค่าสินค้า
2. ผู้ส่ง: ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร/อีเมล
3. ผู้รับ: ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร

กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้

1. เมือง และประเทศปลายทาง
2. รายการ และจำนวนสินค้า
3. ขนาด ก x ย x ส (ซม.) และน้ำหนัก (กก.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่ง

1. มูลค่าสินค้า
2. ผู้ส่ง: ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร/อีเมล
3. ผู้รับ: ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร