ช่องทางการส่งพัสดุ

1. บริการเข้ารับสินค้ากับ LIDI express แจ้งสถานที่เข้ารับผ่านทาง LINE: @lidi หรือ Page Facebook: LIDI  

1.1 บริการเข้ารับสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

1.2 บริการเข้ารับสินค้า ในพื้นที่ต่างจังหวัด

          ● การแจ้งเข้ารับงาน ติดต่อพนักงานผ่านทาง LINE: @lidi หรือ Page Facebook: LIDI เพื่อแจ้งข้อมูลดังนี้

              1. แจ้งสถานที่เข้ารับ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน (บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน ฯลฯ)

              2. แจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่อยู่สถานที่เข้ารับ

              3. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

              *** แจ้งรายละเอียดครบถ้วนก่อน 12.00 น. ภายในวัน พนักงานจะทำการเข้ารับพัสดุ 1 วันทำการ หากหลัง 12.00 น. จะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป และพัสดุจัดส่งถึง LIDI express ภายใน 1 – 2 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอาจใช้เวลา 2 – 3 วันทำการ)

        ● เงื่อนไขการเข้ารับพัสดุในพื้นที่ต่างจังหวัด หลังพนักงานได้รับข้อมูลครบถ้วน จะดำเนินการส่งเอกสารใบปะหน้าให้ลูกค้า เพื่อทำการแปะที่หน้ากล่องพัสดุที่ต้องการส่งไปต่างประเทศ กรุณาถ่ายรูปหลังจากแปะใบปะหน้าเรียบร้อย ส่งมาทางช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ารับพัสดุ

        ● การชำระเงิน ชำระเงินหลังจากพัสดุมาถึงที่สำนักงาน โดยพนักงานจะทำการแจ้งยอดชำระทั้งหมดผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา

1.3 จุดรับสินค้า นำส่งที่คลังสินค้า LIDI express 247/7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ดูแผนที่บน Google Map

วันทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

2. ส่งผ่านขนส่งในประเทศ เช่น Kerry, Flash express, ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

จัดส่งมาที่ 247/7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

3. ส่งสินค้าเองได้ที่คลังสินค้า LIDI express