การทำประกันภัยสินค้า

การทำประกันภัยสินค้า ช่วยให้คุณสบายใจในกรณีที่สินค้าเกิดสูญหาย และอัตราค่าบริการคิดเป็นเปอร์เซ็นจากมูลค่าสินค้าของคุณนั่นเอง ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในแต่ละครั้งสินค้าอาจเกิดสูญหายระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือในบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการขนส่ง ตัวอย่างเมืี่อปี ค.ศ. 2017 เกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าล่มกลางทะเลอันดามัน แต่เหตุการณ์ที่กล่าวมาในข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นหากคุณใช้เลือกใช้บริการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศกับ LIDI หร่ือถ้าคุณต้องการทำประกันภัยสินค้า ทางเรามีข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าเบี้ยประกัน 2.5 – 5% ของมูลค่าสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

การเคลมสินค้า

เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าของคุณสูญหายระหว่างการขนส่ง โดยต้องทำการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วัน หลังจากที่ปลายทางได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ไม่รับเคลมสินค้า

เมื่อผู้รับได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพบว่าสินค้าภายในกล่องได้จำนวนไม่ครบ แต่สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์หรือกล่องมีความสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีดขาด  หรือชำรุด อาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนแรกของการแพ็คสินค้าที่ใส่มาไม่ครบ กรณีนี้จึงไม่สามารถเคลมสินค้าของท่านได้

การเตรียมเอกสาร

  • Invoice
  • Packing List
  • Bill of Lading หรือ Airway bill

ขั้นตอนการขอเคลมสินค้า

1. เมื่อพบว่าสินค้าสูญหาย ให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดมาที่

2. รับเรื่องและประสานงานติดต่อทำเรื่องขอเคลมสินค้า

” อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว คุณไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เวลาไหน
การทำประกันภัยสินค้า จะช่วยสร้างความสบายใจให้แก่คุณในกรณีที่สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง “

call center