สาเหตุที่ของถูกตีกลับมีอะไรบ้าง?

 

หลายคนคงเคยสงสัยกันว่า ทำไมบางครั้งส่งพัสดุ สินค้า ของไปต่างประเทศ ถึงถูกตีกลับ ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับปลายทางได้สำเร็จตามที่ต้องการ

• ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรปลายทางไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน

สาเหตุนี้ เกิดจากการที่ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลในส่วนของผู้รับปลายทางให้ถี่ถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุบ้านเลขที่ ระบุชื่อถนนผิด หรือเขียนชื่อเมืองผิดพลาดไป เป็นต้น ดังนั้น ผู้ส่งจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในส่วนนี้ให้เป็นอย่างดี ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนการส่งออก

• เจ้าหน้าที่นำส่งไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้

สาเหตุนี้ เกิดจากการที่ระบุหมายโทรศัพท์ผู้รับปลายทางผิด เช่น ระบุหมายเลขไม่ครบถ้วน ระบุหมายเลขผิดไปในบางตัว หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่อัพเดตล่าสุด ดังนั้น ควรตรวจสอบเบอร์โทรให้ถูกต้อง และหมั่นเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าเป็นประจำง

• สินค้า หรือพัสดุไม่สามารถนำเข้าประเทศปลายทางได้

สาเหตุนี้ เกิดจากการที่ส่งสินค้าที่เป็นของต้องห้ามนำเข้าประเทศนั้นๆ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบ เงื่อนไข ข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการสุ่มตรวจสินค้า พบว่าไม่สามารถทำการส่งได้ สินค้าจะถูกตีกลับ หรือทำอาจทำลายทิ้ง ดังนั้น ผู้ส่งควรศึกษาเงื่อนไขประเทศปลายทางที่ต้องการส่งให้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันสินค้าถูกตีกลับ หรือถูกทำลายทิ้ง

• ผู้รับปลายทางปฎิเสธการรับสินค้า

สาเหตุนี้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่ส่งไปเคลม ส่งกลับไปซ่อม หรือส่งกลับไปเปลี่ยนตัวใหม่ ซึ่งบางครั้งเกิดจากการส่งไปโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้รับปลายทางทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดปฎิเสธการรับสินค้า ดังนั้น ผู้ส่งควรติดต่อผู้รับปลายทาง แจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตกลงส่งสินค้าไปต่างประเทศ

• เอกสารนำเข้าของผู้รับปลายทางไม่ครบถ้วน

สาเหตุนี้ เกิดจากการที่สินค้าบางประเภท จำเป็นต้องมีเอกสารในการนำเข้าสินค้า ใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นๆ แต่ทางผู้รับปลายทางไม่มีเอกสารเพื่อยื่นแสดงต่อกรมศุลกากร อาจทำให้เกิดการตีกลับสินค้าได้