Skip to Content

Category Archives: ข่าวสาร

ปรับเปลี่ยนกฎการนำเข้าสินค้าประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนกฎการนำเข้าสินค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการจัดส่งจะต้องผ่านหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้อาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าเกิดความล่าช้าได้

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดส่งที่อยู่นอกประเทศอินโดนีเซียมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ต้องทราบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (“NPWP”) ของผู้รับพัสดุในอินโดนีเซียสำหรับการนำเข้าแต่ละครั้งและ

● ผู้รับเป็นนิติบุคคล (B2B) ต้องระบุเลข Tax ID (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับ)

2. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (“NPWP”) ลงในส่วน “ผู้รับพัสดุ” บนใบตราส่งสินค้าทางอากาศและใบกำกับสินค้าพาณิชย์

● ผู้รับเป็นบุคคลทั่วไป (B2C) ต้องระบุเลข Tax ID หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับ หรือเลข Passport ในกรณีของผู้รับต่างชาติ

 

** กรุณาเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้รับ สินค้าจะถูก hold ไว้ที่ LIDI express จนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วนจากทางผู้ส่ง **

 


Indonesia will enact a new regulation on 1st August  2021 that could impact how international shipments imported into the country are cleared by the local customs authority. Failure to comply with this new regulation could result in shipment delays.

0 Continue Reading →

การส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

✓ ราคาถูกกว่า
✓ ปลายทางทุกมณฑล ราคาเดียวกัน
✓ ใช้เวลาขนส่งจากไทยปกติ 3-5 วัน
✓ เครื่องบินออกทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
✓ มีหน่วยงานเฉพาะ สามารถประสานงานกับทางศุลกากรจีนได้อย่างรวดเร็ว
✓ ส่งแบบ Door to Door ถึงที่ทุกเมือง ทุกมณฑลทั่วจีน (ยกเว้นเมือง Wuhan เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้รับมารับเองที่ Hive Box คือตู้รับ-ส่งพัสดุอัตโนมัติ ณ จุดที่อยู่ใกล้ที่อยู่ปลายทางมากที่สุด)
✓ มีบริการแบ่งบรรจุลงซองไปรษณีย์

*หากบรรจุหน้ากากอนามัยใส่ซองไปรษณีย์ สามารถใช้น้ำหนักที่ชั่งได้จริงในการคำนวณค่าขนส่งตามตารางได้เลย
*หากบรรจุลงกล่อง ต้องคำนวณ น้ำหนักตามปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง / 5,000 = กิโลกรัม แล้วจึงเทียบในตาราง


เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีน ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ต้องการส่งหน้ากากไปจีนจำนวนมาก และตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 เรื่องการควบคุมการส่งอออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม

ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ดังนั้นเพื่อให้การจัดส่งดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็วที่สุด ทาง LIDI express ผู้ให้บริการขนส่งไปจีนจึงขอแจ้งเงื่อนไขการขนส่งออกหน้ากากอนามัยดังนี้

เงื่อนไขการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. การส่งหน้ากากอนามัย ไม่สามารถรวมกับสินค้าอื่นได้
2. ส่งหน้ากากอนามัยได้สูงสุด 499 ชิ้น/บิล/ผุ้ส่ง/ผู้รับ
เช่น หากต้องการส่งหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นไปจีน ต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง 20 ราย
3. มูลค่าสินค้ารวมกันต้องไม่เกิน 130 USD หรือประมาณ 4,000 บาท/บิล
4. ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ระยะเวลาการเตรียมส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. ศุลกากรไทยมีความเข้มงวดมากเรื่องจำกัดการส่งออกหน้ากากอนามัย
2. มีผู้ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
3. มีการลด และยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันที่ไปยังประเทศที่มีโรคระบาด
ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ยากในการวางแผนขนส่ง และอาจส่งผลให้มีพัสดุคงค้างสะสมที่คลังสินค้า
เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างปกติจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเตรียมส่งพัสดุที่เป็นหน้ากากอนามัย

*ข้อจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: ทำอย่างไร? หากต้องการส่งหน้ากากอนามัยจำนวนมาก เช่น ต้องการส่ง 10,000 ชิ้น
ตอบ: จำนวนหน้ากากอนามัย/499 = จำนวนบิล
จากตัวอย่างต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง

ถาม: ทำอย่างไร? เพื่อให้จัดส่งเร็วที่สุด
ตอบ: เตรียมข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเพื่อรอจัดส่งต่อไป

ถาม: มีการเก็บค่าขนส่งเพิ่มที่ผู้รับปลายทาง หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมกับผู้รับปลายทาง

ถาม: สามารถเรียกเก็บค่าขนส่งกับผู้รับปลายทางได้ หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถบริการในส่วนนี้ได้

ถาม: ปลายทางต้องเสียภาษีนำเข้า หรือไม่? และ เท่าไหร่?
ตอบ: ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งอาจจะต้องเสีย หรือไม่เสียก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ถาม: สามารถติดตามพัสดุได้ หรือไม่?
ตอบ: สามารถนำเลขที่ Airway Bill ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม.

คำแนะนำการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

✓ เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าน้ำหนักเบา ลูกค้าสามารถแกะกล่อง แล้ว Repack ให้พัสดุมีขนาดเล็กลงเพื่อประยัดค่าขนส่งได้
(กรณีส่งหน้ากากอนามัยแบบมียี่ห้อ ต้องพับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ระบุยี่ห้อใส่เข้ามาในพัสดุด้วย)

✓ กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อปลายทางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมีพัสดุไปส่งให้ ต้องเตรียม ID Copy เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้รับ
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้ และพัสดุจะถูกจัดส่งได้รวดเร็วกว่า ลูกค้าต้นทาง หรือผู้ส่งสามารถแนบ ID Copy ของผู้รับให้เราเป็นผู้ประสานงานก่อนได้เลยค่ะ

✓ หากสินค้าที่ต้องการส่งมีจำนวนมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี สามารถส่งสินค้าทั้งหมดมาให้เรา repack แล้วแยก shipment เพื่อจัดส่งต่อไปได้

หมายเหตุ :
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เราจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
สามารถติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่ 0889464144 , 0619462464
และ Line: @lidi หรือ https://lin.ee/uFHqcTF

4 Continue Reading →

LiDi Express หยุดช่วงสงกรานต์ (13-17 เมษา)

0 Continue Reading →