การส่งสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ส่งจะต้องนำส่งเอกสารแจ้งรายการสินค้านำเข้าและชื่อผู้นำเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศปลายทาง ซึ่งสินค้าที่ถูกส่งไปจะยังไม่ถูกนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย จนกว่าสินค้าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศปลายทาง และภาษีอากรได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบและนำสินค้าออกจากสนามบินปลายทาง

● การชำระอากรส่งมอบสินค้า  ลูกค้าเลือกการชำระค่าภาษีในประเทศของสินค้าของลูกค้าเองได้ เพื่อไม่ให้ผู้รับสินค้าไม่ต้องรับใบเรียกเก็บการชำระเงิน

● การชำระค่าอากร เราสามารถดำเนินการด้านอากรในประเทศที่ถูกเรียกเก็บในพิธีศุลกากรให้ได้เพื่อไม่ให้สินค้าของลูกค้าถูกกักไว้ในขณะรอการชำระเงิน

● พิธีการศุลกากรพิเศษ บริการของเราพร้อมช่วยดำเนินการเรื่องการแจ้งรายการสินค้าแบบพิเศษและส่งผ่านเอกสารได้ในหลายกรณี เช่น การส่งสินค้าคืนเพื่อการซ่อมแซม การส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือการส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออกสินค้าเบื้องต้น

  1. Invoice
  2. Packing List
  3. AIR WAYBILL (AWB)
  4. MSDS

 LIDI express เรามีบริการจัดทำเอกสารการส่งออกสินค้าให้กับคุณ ครอบคลุมการดำเนินตามข้อกำหนดส่งออกและการนำเข้าสินค้าขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรที่ถูกต้อง จัดการพิธีการศุลกากรทั้งหมดรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการขนส่ง ครบถ้วนและราบรื่นจะช่วยให้ shipment ของลูกค้าเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยถือมือผู้รับแน่นอน

● บริการเข้ารับถึงที่ ทุกจังหวัด ทั่วไทย

● บริการส่งตรงถึงหน้าบ้านแบบDoor to Door Services

● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ตลอด ทุกวัน 24 ชั่วโมง

● ทำรายการส่งออกได้เลยทันที ไม่ต้องเปิดบัญชี

● บริการแพ็คสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์

● บริการด้านศุลกากร

LIDI express พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการขนส่ง