วิธีการคำนวณค่าขนส่งไปต่างประเทศทางเครื่องบิน และทางรถบรรทุก

ราคาค่าขนส่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าหลายท่าน คำนึงถึงในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ของไปต่างประเทศ ซึ่งวิธีการคำนวณค่าขนส่งไปต่างประเทศ สำหรับส่งทางเครื่องบิน และทางรถบรรทุก ใช้วิธีในการคำนวณที่เหมือนกัน โดยยึดหลักง่ายๆ ด้วย “Chargeable Weight”

LIDI express มีวิธีคำนวณค่าขนส่งตามน้ำหนักของพัสดุที่ต้องการจะส่ง โดยนำมาเปรียบเทียบระหว่าง

• น้ำหนักที่ชั่งได้จริง (กิโลกรัม) หรือที่เรียกว่า “Actual Weight“

• น้ำหนักตามปริมาตร (กิโลกรัม) หรือที่เรียกว่า “Volume Weight“ = (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง [เซนติเมตร]) /5,000

โดยเลือกใช้น้ำหนักมากกว่าคิดอัตราค่าขนส่ง หรือที่เรียกว่า “Chargeable Weight”

 

ตัวอย่างเช่น

พัสดุ น้ำหนักที่ชั่งได้จริง 20 กิโลกรัม ขนาดกล่อง (50 x 50 x 50) /5,000 = 25 กิโลกรัม

จะเลือกใช้น้ำหนักตามปริมาตร 25 กิโลกรัมในการคิดค่าบริการขนส่ง

The chargable weight is the highest value of weight by comparing between actual weight and volume weight.

•Actual weight = Actual figure that we read from scale.

•Volume weight = W*D*H/5000 (in cm)

Example

Box size 50 x 50 x 50 cm @ 20 kg

Actual weight = 20 kg

Volume weight = 25 kg

Chargable weight = 25 kg

ดังนั้น คุณสามารถคำนวณค่าขนส่งไปต่างประเทศเบื้องต้นได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการคำนวณราคา ต้นทุน หรือช่วยให้คุณแพ็คสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับพัสดุ

 

ติดต่อสอบถาม LIDI express เพิ่มเติม

โทร 088-946-4144 หรือ 061-946-2464

LINE: @lidi

Email: info@lidiexpress.com

สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด