บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

✓ ราคาถูกกว่า
✓ ปลายทางทุกมณฑล ราคาเดียวกัน
✓ ใช้เวลาขนส่งจากไทยปกติ 3-5 วัน
✓ เครื่องบินออกทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
✓ มีหน่วยงานเฉพาะ สามารถประสานงานกับทางศุลกากรจีนได้อย่างรวดเร็ว
✓ ส่งแบบ Door to Door ถึงที่ทุกเมือง ทุกมณฑลทั่วจีน (ยกเว้นเมือง Wuhan เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้รับมารับเองที่ Hive Box คือตู้รับ-ส่งพัสดุอัตโนมัติ ณ จุดที่อยู่ใกล้ที่อยู่ปลายทางมากที่สุด)
✓ มีบริการแบ่งบรรจุลงซองไปรษณีย์

*หากบรรจุหน้ากากอนามัยใส่ซองไปรษณีย์ สามารถใช้น้ำหนักที่ชั่งได้จริงในการคำนวณค่าขนส่งตามตารางได้เลย
*หากบรรจุลงกล่อง ต้องคำนวณ น้ำหนักตามปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง / 5,000 = กิโลกรัม แล้วจึงเทียบในตาราง


เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีน ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ต้องการส่งหน้ากากไปจีนจำนวนมาก และตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 เรื่องการควบคุมการส่งอออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม

ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ดังนั้นเพื่อให้การจัดส่งดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็วที่สุด ทาง LIDI express ผู้ให้บริการขนส่งไปจีนจึงขอแจ้งเงื่อนไขการขนส่งออกหน้ากากอนามัยดังนี้

เงื่อนไขการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. การส่งหน้ากากอนามัย ไม่สามารถรวมกับสินค้าอื่นได้
2. ส่งหน้ากากอนามัยได้สูงสุด 499 ชิ้น/บิล/ผุ้ส่ง/ผู้รับ
เช่น หากต้องการส่งหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นไปจีน ต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง 20 ราย
3. มูลค่าสินค้ารวมกันต้องไม่เกิน 130 USD หรือประมาณ 4,000 บาท/บิล
4. ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ระยะเวลาการเตรียมส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

1. ศุลกากรไทยมีความเข้มงวดมากเรื่องจำกัดการส่งออกหน้ากากอนามัย
2. มีผู้ต้องการส่งออกหน้ากากอนามัยมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
3. มีการลด และยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันที่ไปยังประเทศที่มีโรคระบาด
ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ยากในการวางแผนขนส่ง และอาจส่งผลให้มีพัสดุคงค้างสะสมที่คลังสินค้า
เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างปกติจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเตรียมส่งพัสดุที่เป็นหน้ากากอนามัย

*ข้อจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: ทำอย่างไร? หากต้องการส่งหน้ากากอนามัยจำนวนมาก เช่น ต้องการส่ง 10,000 ชิ้น
ตอบ: จำนวนหน้ากากอนามัย/499 = จำนวนบิล
จากตัวอย่างต้องแยกเป็น 10,000/499 = 20 บิล
แล้วใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ 20 รายทั้งผู้รับ และผู้ส่ง

ถาม: ทำอย่างไร? เพื่อให้จัดส่งเร็วที่สุด
ตอบ: เตรียมข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเพื่อรอจัดส่งต่อไป

ถาม: มีการเก็บค่าขนส่งเพิ่มที่ผู้รับปลายทาง หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมกับผู้รับปลายทาง

ถาม: สามารถเรียกเก็บค่าขนส่งกับผู้รับปลายทางได้ หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถบริการในส่วนนี้ได้

ถาม: ปลายทางต้องเสียภาษีนำเข้า หรือไม่? และ เท่าไหร่?
ตอบ: ภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยที่ประเทศจีน 20-30% ของมูลค่าสินค้า ซึ่งอาจจะต้องเสีย หรือไม่เสียก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจีน

ถาม: สามารถติดตามพัสดุได้ หรือไม่?
ตอบ: สามารถนำเลขที่ Airway Bill ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม.

คำแนะนำการส่งหน้ากากอนามัยไปจีน

✓ เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าน้ำหนักเบา ลูกค้าสามารถแกะกล่อง แล้ว Repack ให้พัสดุมีขนาดเล็กลงเพื่อประยัดค่าขนส่งได้
(กรณีส่งหน้ากากอนามัยแบบมียี่ห้อ ต้องพับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ระบุยี่ห้อใส่เข้ามาในพัสดุด้วย)

✓ กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อปลายทางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมีพัสดุไปส่งให้ ต้องเตรียม ID Copy เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้รับ
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้ และพัสดุจะถูกจัดส่งได้รวดเร็วกว่า ลูกค้าต้นทาง หรือผู้ส่งสามารถแนบ ID Copy ของผู้รับให้เราเป็นผู้ประสานงานก่อนได้เลยค่ะ

✓ หากสินค้าที่ต้องการส่งมีจำนวนมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี สามารถส่งสินค้าทั้งหมดมาให้เรา repack แล้วแยก shipment เพื่อจัดส่งต่อไปได้

หมายเหตุ :
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เราจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
สามารถติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่ 0889464144 , 0619462464
และ Line: @lidi หรือ https://lin.ee/uFHqcTF