สำหรับการส่งของแบรนด์เนมไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า น้ำหอม หรือเครื่องประดับ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการส่งออกคือ เตรียมแค่ใบรับรองสินค้า หรือใบเสร็จชำระเงิน โดยมูลค่าสินค้ารวมไม่เกิน 5 แสนบาท / shipment

** กฎการนำเข้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรแต่ละประเทศ **