Door to Door Services เป็นบริการที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับตลอดการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ด้วยบริการเข้ารับสินค้าจากหน้าบ้านผู้ส่ง จนถึงส่งถึงมือผู้รับปลายทาง โดยมีการจัดการเข้ารับสินค้า ณ สถานที่นัดหมาย ทางบริษัทจัดการเอกสารเรื่องการขนส่งให้ ตลอดจนการดำเนินเดินพิธิการศุลกากร  และนำสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ได้กำหนดไว้

ข้อดีของบริการ Door to Door Services

1. พร้อมเข้ารับทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เข้ารับได้ทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2. ไม่มีขั้นต่ำ ตั้งแต่ซองเอกสาร พัสดุ ของขนาดเล็ก จนสินค้าใหญ่ จำนวนมาก

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการแบบ One Stop Service

4. ไม่ต้องใช้บริการขนส่งอื่นเพื่อนำสินค้ามาส่งให้แก่บริษัท LIDI express

5. ลดขั้นตอนในการดำเนินงานของลูกค้า