บริการเข้ารับสินค้าถึงที่ ทั่วประเทศไทย / จุดบริการ Drop off

ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ของไปต่างประเทศ กับ LIDI express แต่ไม่สะดวกมาส่งที่สำนักงานด้วยตนเอง ทางเรามีบริการเข้ารับสินค้าถึงที่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด

1. บริการเข้ารับสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล (Pick up Service)

1.1 อัตราค่าบริการ

คำนวณอัตราค่าบริการโดยคิดตามระยะทาง และตามประเภทรถที่ลูกค้าเลือกใช้ อัตราค่าบริการเริ่มต้น 250 บาท

1.2 การแจ้งเข้ารับงาน

ติดต่อพนักงานผ่านทาง LINE: @lidi หรือ Page Facebook: LIDI เพื่อแจ้งข้อมูลดังนี้

• แจ้งสถานที่เข้ารับ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน (บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน ฯลฯ)

• แจ้ง Location (ถ้ามี)

• แจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่อยู่สถานที่เข้ารับ

• แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

• แจ้งวัน และเวลาที่สะดวก

*** หากต้องการให้เข้ารับสินค้าภายในวันนั้นๆ กรุณาแจ้งพนักงานก่อน 15.00 น.

หมายเหตุ หยุดให้บริการเข้ารับพัสดุเฉพาะในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1.3 การชำระเงิน

ชำระเงินหลังจากพัสดุมาถึงที่สำนักงาน โดยพนักงานจะทำการแจ้งยอดชำระทั้งหมดผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา

 

2. บริการเข้ารับสินค้า ในพื้นที่ต่างจังหวัด (Up-country)

2.1 อัตราค่าบริการ

คำนวณอัตราค่าบริการโดยคิดตามขนาดพัสดุ, น้ำหนักพัสดุ, จำนวนพัสดุ และคิดตามระยะทาง อัตราค่าบริการเริ่มต้น 100 บาท/กล่อง

2.2 การแจ้งเข้ารับงาน

ติดต่อพนักงานผ่านทาง LINE: @lidi หรือ Page Facebook: LIDI  เพื่อแจ้งข้อมูลดังนี้

• แจ้งสถานที่เข้ารับ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน (บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน ฯลฯ)

• แจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่อยู่สถานที่เข้ารับ

• แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*** แจ้งรายละเอียดครบถ้วนก่อน 12.00 น. ภายในวัน พนักงานจะทำการเข้ารับพัสดุ 1 วันทำการ หากหลัง 12.00 น. จะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป

และพัสดุจัดส่งถึง LIDI express ภายใน 1 – 2 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอาจใช้เวลา 2 – 3 วันทำการ)

หมายเหตุ หยุดให้บริการเข้ารับพัสดุเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.3 เงื่อนไขการเข้ารับพัสดุในพื้นที่ต่างจังหวัด

หลังพนักงานได้รับข้อมูลครบถ้วน จะดำเนินการส่งเอกสารใบปะหน้าให้ลูกค้า เพื่อทำการแปะที่หน้ากล่องพัสดุที่ต้องการส่งไปต่างประเทศ กรุณาถ่ายรูปหลังจากแปะใบปะหน้าเรียบร้อย ส่งมาทางช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ารับพัสดุ

2.4 การชำระเงิน

ชำระเงินหลังจากพัสดุมาถึงที่สำนักงาน โดยพนักงานจะทำการแจ้งยอดชำระทั้งหมดผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา

 

3. จุดรับสินค้า (Drop Off)

นำส่งที่คลังสินค้า LIDI express

247/7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ดูแผนที่บน Google Map

วันทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.