ส่งยารักษาโรคไปจีน

การส่งยารักษาโรคไปจีน

โดยทั่วไปยารักษาโรคจัดว่าเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งมีระเบียบ และข้อจำกัดในการส่งออกไปจีน
LIDI express ให้บริการส่งยารักษาโรคไปจีน 2 แบบ
1. แบบ Formal ใช้ใบรับรองแพทย์
2. แบบ Informal ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์

การส่งยารักษาโรค แบบ Formal ใช้ใบรับรองแพทย์

เอกสารใบรับรองแพทย์ ต้องระบุรายละเอียดดังนี้
● ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ปลายทาของผู้ป่วย
● ชื่อ – นามสกุลของแพทย์ของผู้ออกใบรับรองแพทย์ พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาล
● ระบุชื่อยา, ประเภทของยา, ปริมาณของยา และการรับประทานยาให้ชัดเจนตามบรรจุภัณฑ์หน้ากล่อง/ซองของยา
● เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น
** ยารักษาโรคที่ส่งออก ต้องอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย ไม่มีการแกะออกจากแผง, กล่อง หรือซองยา

อัตราค่าขนส่งยารักษาโรคไปจีน (แบบมีใบรับรองแพทย์)
บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบด่วน (Express)
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 1,389 บาท ถูกสุด 249 บาท/kg
● ขนส่งด่วนจากไทยไปจีน เร็วสุด 2-4 วัน
● ไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดน้ำหนัก และปริมาตรของขนาดกล่อง
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง

การส่งยารักษาโรค แบบ Informal ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับยารักษาโรคที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ สามารถส่งไปจีนได้ 2 ช่องทาง แบบธรรมดา (ePACKET) และแบบ Extra (EMS World)
ซึ่งยารักษาโรคต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย มีฉลากอย. ประกอบชัดเจน และต้องอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกแกะออกจากกล่อง, กระปุก หรือแผงซองยา
● สามารถส่งยารักษาโรคประจำตัวได้
● สามารถส่งยาสามัญประจำบ้านได้
● สามารถส่งยารักษาโรคที่ซื้อจากคลีนิค หรือสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ได้
● สามารถส่งยารักษาโรคได้ประเภทแบบเม็ด แคปซูล หรือแบบผงเท่านั้น

อัตราค่าขนส่งยารักษาโรคไปจีน (แบบไม่มีใบรับรองแพทย์)
บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบ LIDI Post
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 390 บาท
● น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 2 กก./กล่อง
● ระยะเวลาขนส่ง 10 – 20 วัน
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้

บริการขนส่งยารักษาโรคไปจีน แบบ LIDI Speed Commerce
● บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบิน
● ราคาเริ่มต้น 1,050 บาท
● น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กก./กล่อง
● ระยะเวลาขนส่ง 7 – 14 วัน
● บริการส่งแบบ Door to Door Services
● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง