สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) ตัวอย่างสินค้าอันตราย >

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) คือ สินค้าที่เป็นสิ่งของ วัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือทางกายภาพของตัวสินค้า เมื่อมีการสัมผัสกับทางอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ, น้ำ ฯลฯ จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม หรือทรัพย์สินซึ่งสหประชาชาติ (United Nations) ได้ระบุคำแนะนำสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย ได้กำหนดตัวเลขสี่หลักเรียกว่า UN Number (UN NO.) ใช้แทนชื่อสินค้าแต่ละตัวโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

● การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย (Classification)

● การบรรจุหีบห่อ (Packaging)

● การติดป้าย, ฉลาก (Labelling)

● การขนส่งสินค้าอันตรายที่บรรจุในถัง (Tank Transport)

  เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการส่งสินค้าอันตราย

  1. เตรียมเอกสาร Material Safety Data Sheet (MSDS) ของสินค้านั้นๆ

  2. แจ้งรายละเอียดสินค้า โดยมีข้อมูล ดังนี้

● ปริมาณบรรจุภายใน __ ขวด / ถุง / แกลลอน / กระป๋อง

(Quantity of inner packaging __ bottle / bag / gallon / can )

● น้ำหนักสุทธิ__ลิตร / กิโลกรัม. ต่อขวด / ถุง / แกลลอน / กระป๋อง

(Net weight__L. / kg. per bottle / bag / gallon / can)

● ประเภทบรรจุภัณฑ์ภายใน เช่น แก้ว / โลหะ / พลาสติก

(Type of inner packaging Ext. Glass / Metal / Plastic)

● ขนาดต่อขวด โดยระบุ กว้าง x ยาว x สูง หน่วยเป็นซม.

(Dimension per bottle W x L x H cm.)

● ใช้เจลแพ็ค / น้ำแข็งแห้ง หากจำเป็น โปรดแจ้งน้ำหนักสุทธิของน้ำแข็งแห้ง

(Use Gel pack / Dry ice If needed please advise net weight of dry ice)

● ชื่อสินค้าภาษาไทย

(Thai meaning of product )

● พิกัดศุลกากรของสินค้า

(HS Code)

● รูปถ่ายบรรจุภัณฑ์ด้านใน (ถ้ามี)

(Photo of inner packaging (if any)

● ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ภายนอก (ถ้ามี)

(Photo of outer packaging (if any)

● ประเภทรายการส่งออก : Normal / EPZ / BOI / 19 BIS / Free zone

(Type of export entry : Normal / EPZ / BOI / 19 BIS / Free zone)

  3. Packing List & Invoice

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นหากเตรียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมาที่ Email: info@lidiexpress.com (ดำเนินการตรวจสอบภายใน 1 – 3 วันทำการ)

  ขั้นตอนการส่งสินค้าอันตราย

  1. นำพัสดุมาส่งที่ LIDI express 247/7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

● Location: https://g.page/LIDIexpress?share

● เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

  2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร (1 วันทำการ)

● Invoice & Packing List (ฉบับจริง)

● เอกสาร MSDS

● AWB full form

  3. พัสดุดำเนินการแพ็คใหม่ เพื่อให้พัสดุของคุณปลอดภัยระหว่างการขนส่ง (1 วันทำการ)

  4. พัสดุถูกส่งออกจากประเทศไทยในวันถัดไป หลังจากดำเนินการแพ็คใหม่

  5. ได้รับเลข Tracking Number สามารถตามสถานะพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

LIDI express เราพร้อมส่งสินค้าของคุณให้ถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย หมดกังวลเรื่องการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) ไปต่างประเทศเราขนส่งผ่านเครือข่ายที่ได้รับมาตรฐานชั้นนำระดับโลกอย่าง FedEx ที่มีเครือข่ายมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก และมีบริการเสริมแบบ Onestop Service ที่จะช่วยให้การขนส่งสินค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้น

● บริการเข้ารับถึงที่ ทุกจังหวัด ทั่วไทย

● บริการส่งตรงถึงหน้าบ้านแบบDoor to Door Services

● สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ตลอด ทุกวัน 24 ชั่วโมง

● ทำรายการส่งออกได้เลยทันที ไม่ต้องเปิดบัญชี

● บริการแพ็คสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์

● บริการด้านศุลกากร

LIDI express พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการขนส่ง